Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Брокерска къща на на “Пловдивска стокова борса” АД