Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Брокерска къща на на “Пловдивска стокова борса” АД

Търговия с Военна Продукция PDF Печат Е-поща

“Финтрон България” ЕООД притежава пълен лиценз № 11.00-416-1/14.11.2012 г. за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия с валидност до 14.11.2015г. както и удостоверение за регистрация номер Р-Б0007 за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба.