Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Брокерска къща на на “Пловдивска стокова борса” АД

Търговско Представителство PDF Печат Е-поща

Осъществявайки борсови сделки, дружеството ни има постоянно наблюдение върху актуалните пазарни цени на основните борсови стоки:, горива и масла, метали, дървен материал, зърно, захар, брашно. благодарение на което фирмата ни познава добре положението на пазара, тенденциите в търсенето, потенциала на потребителите.

В качеството си на квалифициран посредник при покупко-продажба на стоки, приоритетна задача на фирмата е установяване на постоянни контакти с други търговски фирми, брокерски къщи и инвестиционни компании с търговски интереси в България и чужбина, включително установяване на трайни делови отношения под формата на търговско представителство.

Фирмата осъществява търговско представителство и посредничество при внос на различни видове метали, свързано с доставките и продажбите им на вътрешния пазар, намирането на удобни складови площи.

„ФИНТРОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД има установени делови и търговски контакти с утвърдени фирми участващи в борсовата търговия в България с които може да Ви посредничи при реализацията или търсенето на различни видове стоки.