Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
Брокерска къща на на “Пловдивска стокова борса” АД

Търговия на Отделните Кръгове PDF Печат Е-поща

Стоките търгувани на борсата се разделят на три основни групи:

  1. група „Хранителни стоки”.
  2. група „Нехранителни стоки”.
  3. група „Зърно”.

Преди сключване на всяка борсова сделка фирмата сключва договор за борсово представителство със своя клиент (доверител), към който се прилага конкретната поръчка, съдържаща подробно описание на стоката и условията за нейната продажба или покупка.

Сключваните на борсата сделки са предимно:

  • сделки с незабавно изпълнение, при които страните договарят доставка на налични стоки в срок до 10 (десет) работни дни след сключването им.
  • форуърдни сделки, при които страните се задължават да продадат или купят стока по цена, определена при сключването им с установен точен срок за изпълнение на доставката.